HronsekEvanjelický drevený kostol v Hronseku bol postavený v barokovom štýle v rokoch 1725-26. Neskôr bol zrekonštruovaný a zachovaný bol aj pôvodný charakter kostola - bez železného klinca. V kostole sú charakteristické škandinavské aj nemecké stavebné prvky.

V interiéry sa nachádza dodnes zachovaný barokový orgán (z.r.1763), kazateľnica a oltár z 18. storočia s drevenou stĺpovou architektúrou. V kostole je miesto až pre 1100 veriacich. Na streche kostola je umiestnený kohút ako symbol reformovanej cirkvy.

V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Prehliadka kostola: denne od 10.00 do 17.00 hod
Kontakt: evanjelický a.v. farský úrad, Krcmeryho 8, Hronsek, tel: + 421 /48/ 418 81 65

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie