MESTSKÁ VEŽA

TrnavaMestská veža sa nachádza na Trojičnom námestí a je dominantou mesta. Táto renesančná stavba pochádza z roku 1574 a jej celková výška je 54 m. Na juhovýchodnej strane veže su umiestnené slnečné hodiny. Na vrchole barokovej kupoly sa vypína pozlátená socha Immaculaty. V jej útrobach boli počas rekonštrukcie v roku 1997 nájdené dobové dokumenty z tridsiatych rokov minulého storočia.

MESTSKÁ RADNICA

TrnavaPôvodne stredoveká stavba mestskej radnice bola viackrát prestavovaná. Rok 1791 znamenal začiatok klasicistickej prestavby. Ústredná budova radnice je upravená klasicistickým štýlom s doznievajúcimi barokovými prvkami. Dnes je sídlom primátora mesta Trnavy.


SÚSOŠIE NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

TrnavaToto barokové súsošie bolo postavené v roku 1695 Jánom Khienom. Pozostáva z podstavca, skalného hrobu a stĺpa s plastikou korunovania Panny Márie Najsvätejšou Trojicou.
V roku 1949 bolo toto súsošie odstránené z námestia a jeho znovupostavenia sa obyvatelia mesta Trnavy dočkali až v roku 1993.

KOSTOL SV. MIKULÁŠA

TrnavaKostol sv. Mikuláša patrí k jedným z najstarších kostolov v Trnave. Táto trojloďová stavba bazilikálneho typu je postavená v štýle neskorej gotiky.

TrnavaS jej výstavbou sa začalo okolo roku 1380 a bola dokončená v polovici 15. storočia. V 18. storočí k severnej časti kostola pribudla osemboková baroková kaplnka, v ktorej sa nachádza obraz žehnajúcej Panny Márie, známej ako milostivá trnavská Panna Mária. Tento obraz pochádza zo začiatku 16. storočí a je kópiou obrazu Panny Márie z kostola sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme.

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC

Renesančná stavba Arcibiskupského paláca bola postavená v roku 1562 na starších gotických základoch. Koncom 16. storočia boli k nej pristavané dvorové krídla. V roku 1615 tu bol vybudovaný archív a knižnica. Dnes Arcibiskupský palác je sídlom metropolitu trnavsko-bratislavskej arcidiecézy.

KATEDRÁLNY CHRÁM SV. JÁNA KRSTITEĽA

TrnavaNazývaný tiež Univerzitný kostol, ktorý je jedným z najkrajších ranobarokových chrámov v Európe. Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa je prvou monumentálnou slohovo čistou sakrálnou stavbou raného baroka u nás. V minulosti tento chrám bol súčasťou komplexu univerzitných budov. V roku 1629 palatín Mikulás Esterházi zveril výstavbu tohto kostola talianským majstrom architektom Antoniovi a Pietrovi Spazzovi.
TrnavaKostol sv. Jána Krstiteľa bol postavený na mieste stredovekého kláštora a dominikánskeho kostola v rokoch 1629-37. Vzácnosťou interiéru je mohutný drevený hlavný oltár z roku 1640 od B. Knillinga a V. Stadlera, vysoký 20,3 m a široký 14,8 m. O maliarsku a štukatérsku výzdobu interiéru kostola sa postarali významný talianský umelci G. B. Rossi, G. Tornini a P. A. Conti. Časť stropných malieb pochádza od viedenského maliara J. Grubera z obdobia okolo roku 1700. Kostol plnil nielen duchovné poslanie, ale uskutočňovali sa tu aj významné teologické rozpravy a promócie.

BUDOVY TRNAVSKEJ UNIVERZITY

TrnavaV úzkej nadväznosti na kostol tu vybudovali jezuiti svoje kolégium, gymnázium a univerzitu. V blízkosti Univerzitného kostola bol postavený konvikt pre chudobných študentov založený v roku 1619. Ako druhý v poradí v rokoch 1666-1710 bol postavený konvikt pre tzv. červených klérikov. Trnava Šľachtický konvikt bol postavený až v rokoch 1747-1754 ako nárožná a štvorpodlažná pompézna budova. Na náprotivnom nároží sa nachádza seminár sv. Štefana z roku 1724. V roku 1769 bola Trnavská univerzita doplnená štvrtou fakultou a to fakultou medicíny, pre ktorú postavil v rokoch 1770-1772 účeľovu stavbu staviteľ J. Hausmann.

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE S KLÁŠTOROM

TrnavaTento pôvodne románsky jednoloďový kostol bol postavený v polovici 13. storočia, kedy sa V Trnave usídlila rehoľa klarisiek. Po požiaroch v priebehu 17. storočia bol kostol výrazne rozšírený a barokovo prestavaný do dnešnej podoby. Z pôvodného zariadenia sa zachoval hlavný oltár z 1. polovice 18. storočia, tri bočné oltáre a ľavice tiež z 18.storočia. V súčasnosti tu sídli Západoslovenské múzeum.

KOSTOL SV. HELENY

TrnavaKostol sv. Heleny je gotický jednoloďový kostol pochádzajúci zo začiatku 14. storočia s výraznou barokovou prestavbou v polovici 17. storočí. Kostol tvorí spoločný komplex s budovou bývaleho Mestského špitála, ktorý bol výrazne klasicistický prestavaný.

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (jezuitský)

TrnavaTento kostol bol postavený v neskorobarokovom štýle ako jednoloďový kostol s kláštorným komplexom. Slúžil reholi trinitárov, ktorí prišli do Trnavy v roku 1712.
Po zrušení tejto rehole kostol spolu s kláštorom dostal rád jezuitov, ktorí ho opravili v roku 1875. Dominujúcou výzdobou interiéru je obraz sv. Trojice na hlavnom oltári od maliara F. A. Maulbertscha z roku 1758.

TRNAVSKÉ DIVADLO

TrnavaKlasicistická stavba trnavského divadla bola postavená v roku 1831 a neskôr secesne upravená. Trnavské divadlo bolo prvým kamenným divadlom na Slovensku.

MESTSKÉ HRADBY

TrnavaMestské hradby sú najrozsiahlejšou kultúrnou pamiatkou mesta Trnavy.
Toto gotické opevnenie bolo postavené v 13. storočí, neskôr upravované v 14., 15. ako aj v 16. storočí. Súčasťou tohto opevnenia je dodnes zachovaná západna brána - Bernolákova brána.

SYNAGÓGA STATUS QUO

TrnavaJe to historizujúca stavba, ktorá bola postavená v 19. storočí. Pred vstupom do synagógy sa nachádza pamätník venovaný umučeným v rokoch 1938-42. V súčasnosti sa tu nachádzaju výstavné priestory Galérie Jána Koniarka.

DOM HUDBY

V tomto dome žil jeden z najvýznamnejších trnavských rodákov, hudobný skladateľ Mikuláš Schneider - Trnavský (1881 - 1958). Dnes sa tu nachádza koncertná sieň a múzeum hudby s jedinečnou expozíciou rezofonických hudobných nástrojov.

KOSTOL SV. JAKUBA

TrnavaKostol sv. Jakuba bol postavený na mieste staršej gotickej stavby z roku 1363. Je to jednoloďový kostol s kláštorným komplexom nazývaný aj františkánsky kostol.
Dnešnú podobu získal v roku 1712 architektonickými barokovými úpravami. Vnútorne zariadenia pochádza z konca 17. a zo začiatku 18. storočia.


KOSTOL SV. JOZEFA

Kostol sv. Jozefa je barokový jednoloďový kostol z roku 1616 a reprezentuje typ protestanských sieňových chrámov bez veže. Hlavný oltár pochádza z roku 1731 a je bohato zlatený.

KOSTOL SV. ANNY

TrnavaKostol sv. Anny je neskorobarokový kostol s kláštorom postavený uršulinkami, ktoré prišli do Trnavy na podnet arcibiskupa Imricha Esterháziho v roku 1724.
V cínovej truhle pod oltárom Panny Márie su uložené ostatky svätých košických mučeníkov.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie