Slánske Vrchy

Slánske Vrchy Vystupujúce skalné útvary Slánskych vrchov majú sopečný pôvod. V údolí potoka Delňa sa nachádza rekreačné stredisko a umelá vodná nádrž Sigord, kde je možnosť kúpania sa, člnkovania, vodných športov, rybolovu a peších túr v okolí. Najvyšším vrcholom Slánskych vrchov je Šimonka (1092 m), ktorá ponúka nádhernú panorámu okolia.

Šarišský hrad

Šarišský hrad - foto: http://www.velkysaris.sk Šarišský hrad bol postavený v polovici 13. storočia, dnes tu zostali po nešťastnom výbuchu pušného prachu v druhej polovici 17. storočia len ruiny a hrad už nebol viac obnovený.

Dominantou vtedajšieho Šarišského hradu bola jeho veža vysoká 28 m a palác s rytierskou sálou. Svojho času tento hrad patril medzi najväčšie hrady na Slovensku a bol sídlom Šarišskej župy. Hradný vrch je prírodnou rezerváciou a prístup k nemu vedie po vyznačenom chodníku z obce Velký Šariš.

Bardejov

Bardejov Mesto Bardejov leží na severe východného Slovenska. Najstarší údaj o meste pochádza z roku 1241. V roku 1320 udelil Karol Róbert privilégium pre nemeckých prisťahovalcov, na základe ktorého bol každý nový osadník zbavený na desať rokov platiť výmenu pozemkov, daní a všetkých verejných poplatkov. V roku 1352 udelil mestu Ľudovít I. právo opevniť sa obranným múrom a baštami, no najväčšiu poctu pre mesto znamenalo privilégium z roku 1376, ktorým bol Bardejov povýšený na slobodné kráľovské mesto.
Mesto Bardejov bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Bolo zrekonštruované celé jeho historické jadro a to dopomohlo k tomu, že v roku 1986 mu bola udelená Európska cena a medaila za obnovu pamiatok. 30. 11. 2000 bol Bardejov zapísaný do zoznamu Svetového kulturného a prírodného dedičstva UNESCO. Významné pamiatky mesta: Radnica, farský kostol sv. Egídia, Mestský hradobný systém, Humanistická škola, kláštorný kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštor Františkánov, Bardejovská kalvária, greckokatolícky kostol, pravoslávny kostol, evanjelický kostol, židovské suburbium.

Spišský hrad

Spišský hrad Spišský hrad je najväčším stredovekým hradom v strednej Európe. Vznikol v 12. storočí na mieste staršieho slovanského hradiska. V prvej polovici 13. storočia bol hrad chránený kamenným opevnením, vďaka ktorému odolal aj tatárskemu vpádu (r. 1241).

Ešte v tom istom storočí talianskí majstri pôsobiací aj pri výstavbe Spišskej Kapituly, zosilnili hradné opevnenie. Z 13. storočia pochádza aj honosný románsky palác, valcovitá veža, románska brána i dnes už neexistujúca románska kaplnka.

Spišský hradV 14. storočí za vlády Ľudovíta, syna Karola Róberta z Anjou bol Spišský hrad rozšírený o stredné nádvorie so vstupnou bránou a barbakanom. V polovici 15. storočia bolo na hrade vybudované dolné nádvorie, ktorého vznik sa viaže k pobytu vojsk Jána Jiskru z Brandýsa. Ján Jiskra bol po smrti kráľa Žigmunda (v roku 1437) povolaný na obranu ešte neplnoletého uhorského kráľa Ladislava Pohrobka (1445-1457).

Pôvodný kráľovský hrad patril viacerým rodom. Od roku 1464 patril rodine Zápoľských, v prvej polovici 16. storočia pripadol rodine Thurzovcom a jeho poslednými vlastníkmi po roku 1636 sa stali Csákyovci, ktorí ho vlastnili až do roku 1945.

Spišský hrad Po požiari v roku 1780 hrad utrpel obrovské škody, nebol už viac obnovený a postupne pustol. Na hrade prebiehajú od roku 1970 rozsiahlé konzervačné práce. Súčasťou hradu je sprístupnená archeologická a historická expozícia z dejín hradu, stredovekých zbraní a feudálnej justície.

Od roku 1993 je Spišsky hrad spolu s okolím (Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, kostol Žehra) zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Otvorené:
máj - september, denne, 9.00 - 18.00
apríl, október, denne, 9.00 - 16.00

www.spisskyhrad.com

Spišský hrad Spišský hrad Spišský hrad

Levoča

Levoča Prvá písomná zmienka o meste Levoča pochádza z roku 1249, v roku 1323 sa stala slobodným kráľovským mestom a v rokoch 1370-1410 bola opevnená hradbami.
Významné pamiatky spišskej gotiky reprezentujú kostoly – Kostol sv. Jakuba s najvyšším zachovaným dreveným oltárom na svete od majstra Pavla z Levoče a Kostol minoritov. Významnými renesančnými objektmi sú bohato zdobené meštianské domy na námestí a renesančná radnica uprostred námestia, ktorá bola postavená v rokoch 1559-1615.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie