KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Prešov Pôvodne jednoloďový gotický kostol zo 14. storočia, po jeho prestavbe, ktorá trvala 100 rokov vzniklo v roku 1515 trojlodie. Dominantou kostola sv. Mikuláša je neogotická veža meriaca 66 m. V jeho interiéry sa nachádza veľmi cenný hlavný oltár z roku 1696, patriaci k najkrajším sakrálnym dielam na Slovensku. Na jeho štíte stoja plastiky anjelov z dielne majstra Pavla z Levoče.

MESTSKÁ RADNICA

PrešovJe to jeden z najstarších objektov v meste. Písomné zmienky v účtovných záznamoch pod názvom Pretorium pochádzajú z rokov 1497-1502. Bola to pôvodne prízemná budova, na ktorú začali v roku 1498 nadstavovať poschodie s tromi kamennými oknami a v roku 1502 ju zakryli škrídlovou strechou a nanovo vymaľovali. Budova radnice slúžila v stredoveku aj ako obchodný dom (kaufhaus).

CARAFFOVA VÄZNICA

Prešov Bola postavená v roku 1504, nikdy však nebola použitá ako väznica.
V budove boli umiestnené mestské váhy a miery a slúžila aj ako zbrojnica a skladisko.


EVANJELICKÝ KOSTOL

Presov Táto neskororenesančná stavba pochádza z rokov 1637-1642. Evanjelický kostol bol postavený na mieste niekdajšieho kostola sv. Ladislava z roku 1488.

EVANJELICKÉ KOLÉGIUM

Neskororenesančná stavba kolégia bola postavená v roku 1667. Na rohu evanjelického kolégia bol postavený v roku 1908 pomník obetiam prešovskych jatiek z roku 1687

SÚSOŠIE IMMACULATY

Barokové súsošie z roku 1738 sa nachádza v parku za budovou evanjelického kolégia.

NEPTÚNOVA FONTÁNA

Prešov Vznikla úpravou jednej z cisterien v roku 1840. Dala ju postaviť rodina židovského obchodníka na znak vďaky, že sa mohli v meste usadiť.
Fontána stojí v parku na južnej strane evanjelického kostola.

CHRÁM SV. JÁNA KRSTITEĽA

Presov Tento gréckokatolícky chrám sa nachádza v južnej časti historického námestia a bol postavený na mieste pôvodného špitálskeho kostolíka karmelitánov.
V roku 1881 bol povýšený na katedrálu. Na chrám nadväzuje biskupský palác z obdobia 1753 až 1754. Pod chrámom sa nachádza krypta, kde sú pochovaní biskupi gréckokatolíckej cirkvi.
V interiéri chrámu sa nachádza vzácny bohato zdobený ikonostas.


KLÁŠTOR A KOSTOL FRANTIŠKÁNOV

Presov So stavbou tohto objektu začali už karmelitáni okolo roku 1380 a v roku 1660 ho barokovo prestavali františkáni podľa vzoru jezuitských chrámov s bočnými kaplnkami a s charakteristickým dvojvežovým priečelím.
Jeho dnešná podoba vznikla prestavbou v rokoch 1709-1718. Pred kostolom je umiestnené barokové súsošie sv. Rochusa z roku 1730.

ŽUPNÝ DOM

Presov Vznikol v rokoch 1769-1770 na základoch starších domov ako reprezentačný sídelný palác Šarišskej župy a taktiež slúžil aj pre potreby administratívnej správy.RÁKOCZIHO DOM

Presov Dom sa nachádza na ul. Hlavná, pod č. 53 a patrí k najkrajším renesančným budovám v meste. Dnes je sídlom Okresného múzea.KLOBUŠICKÉHO PALÁC

Presov Klobušického palác stojí na ul. Hlavná č. 22 a je jedným z najkrajších barokových stavieb v meste. Bol postavený v roku 1756 a jeho priečelie je zdobené barokovým štukovým dekorom.KOSTOL SV. KRÍŽA

Presov Tvorí súčasť barokového komplexu Kalvárie na návrší. Bol postavený v rokoch 1721-1752. V jeho interiéri sa nachádzajú cenné maľby z polovice 18. storočia. Do tohto komplexu patrí aj kaplnka Svätých schodov a 12 menších kaplniek krížovej cesty.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie