DÓM SV. ALŽBETY

Košice - Dóm sv. Alžbety Dóm sv. Alžbety je najväčší gotický skvost a zároveň najväčší chrám na Slovensku. Bol postavený v rokoch 1378-1508 na mieste farského kostola, ktorý vyhorel (1370). Dnešný päťloďový chrám prešiel viacerými prestavbami, ktoré zmenili jeho interiér aj exteriér. Košice - Dóm sv. Alžbety
V poslednej etape opravy bola pod severnou loďou vybudovaná krypta a v roku 1906 do nej preniesli pozostatky Františka Rákocziho II. z Turecka. V bohatom interiéry dómu najviac zaujme hlavný oltár (z r. 1474-77) s najväčším európskym súborom 48 tabuľových malieb pašiového a mariánskeho cyklu, zasvätený sv. Alžbete Uhorskej.

KAPLNKA SV. MICHALA

Košice - Kaplnka Sv. Michala Táto gotická stavba pochádza zo 14. storočia. Pôvodne slúžila ako cintorínska kaplnka (tzv. karner) a bola zasvätená sv. Michalovi (patrón mŕtvych). Kaplnka v stredoveku mala dôležitú funkciu pri pohrebných bohoslužbách. Spodná časť kaplnky slúžila ako kostnica pre kostné pozostatky.
Na oltári v kaplnke je znázornený sv. Michal archanjel ako premáha satana - draka, v interiéry sa zachovali aj zvyšky stredovekých nástenných malieb.

URBANOVÁ VEŽA

Košice - Urbanová veža Pôvodne gotická Urbanová veža pochádza z prelomu 14. a 15. storočia a neskôr bola renesančne prestavaná. Vo zvonici bol umiestnený 7 tón vážiaci zvon sv. Urbana (patróna vinohradníctva), ktorý v roku 1557 zlial olomoucký zvonolejár František Illenfeld.
Zrekonštruovaný originál zvonu Urban je dnes umiestnený pred Urbanovou vežou.


ŠTÁTNE DIVADLO

Košice - Štátne divadlo Budova štátneho divadla v novobarokovom slohu z roku 1897-1899 bola postavená na mieste niekdajšieho starého divadla z 18. storočia. V roku 1899 sa tu uskutočnilo prvé slávnostné predstavenie. Interiér divadla je bohato zdobený štukovou ornamentikou, hľadisko má lýrovitý tvár a plochy stropu sú vyzdobené maľbami s výjavmi z hier W. Shakespeara. V rokoch 1988-1994 bola budova spolu s parkom a dobovou fontánou rozsiahle zrekonštruovaná.

MÓROVY STĹP

Košice - mariánsky stĺp Nepoškvrnenej Panny Márie Tento 14 m vysoký mariánsky stĺp Nepoškvrnenej Panny Márie (Immaculata) bol postavený na niekdajšom popravisku v rokoch 1722-1723. Je to najkrajšia baroková sochárska pamiatka.LEVOČSKÝ DOM

Táto gotická stavba pochádza z druhej polovice 15. storočia. Dom patril v rokoch 1542-1569 mestu Levoča. V roku 1617 tu bola zriadená tlačiareň ako prvá na území mesta. Budova Levočského domu bola viackrát prestavaná a upravovaná.

JAKABOV PALÁC

Košice - Jakabov Palác Pochádza z roku 1899 a dal ho postaviť Peter Jakab (staviteľ a majiteľ tehelne) v pseudogotickom slohu.
V roku 1945 bola budova sídlom prezidenta Československa.KOSTOL DOMINIKÁNOV

Kostol Dominikánov pochádza z 13. storočia a je najstaršou sakrálnou stavbou v Košiciach.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie