Spisska Kapitula Svetová organizácia UNESCO bolo založená na 16. novembra 1945.
Jedným z hlavných cieľov tejto organizácie je zachovanie kultúrnych a prírodných lokalít doležitého významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.

Do zoznamu Unesco sa na Slovensku dostali nasledujúce kultúrne a prírodné pamiatky a miesta.

Kultúrno-historické pamiatky:

Spišský hrad - 1993
Spišské Podhradie - 1993
Spišská Kapitula - 1993
Žehra - 1993
Vlkolínec - 1993
Banská Štiavnica - 1993
Bardejov - 2000
Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka - 2008
Levoča - 2009

Prírodné pamiatky:

Jaskyňa Domica - 1995
Gombasecká jaskyňa - 1995
Jasovská jaskyňa - 1995
Ochtínska aragonitová jaskyňa - 1995
Silická ľadnica - 1995
Dobšínska ľadová jaskyňa - 2000
Bukové pralesy Karpát - 2007

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie