Austria

Astoria Palace
Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava
tel: + 421 2 59 30 15 00
fax: + 421 2 54 43 24 86
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.rakusko.eu

Albania

Podjavorinskej 4
811 03 Bratislava
tel: + 421 2 63 81 00 48, 63 81 00 50
fax: + 421 2 54 41 35 25
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Belarus

Jancova 5
811 02 Bratislava 1
tel: + 421 2 62 25 01 52
fax: + 421 2 62 80 20 26
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.slovakia.mfa.gov.by

Brazil

Palisády 47, 3. a 4. posch
811 06 Bratislava
tel: + 421 2 32 18 14 00
fax: + 421 2 54 41 82 71
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
bratislava.itamaraty.gov.br/pt-br/

Bulgaria

Kuzmanyho 1/a
811 06 Bratislava
tel: + 421 2 544 15 308
fax: + 421 2 544 12 404
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.bulgarianembassy.sk/

Cyprus

Michalská 12
811 01 Bratislava
tel: + 421 2 32 78 81 11
fax: + 421 2 32 78 81 22
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.mfa.gov.cy/

Czech Republic

Hviezdoslavovo nám. 8
P.O.Box 208
810 01 Bratislava
tel: + 421 2 59 20 33 01, 59 20 33 03
fax: + 421 2 59 20 33 30
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.mzv.cz/bratislava

Canada

Carlton Courtyard and Savoy Buildings
Mostová 2, 811 02 Bratislava
tel: + 421 2 5920-4031
fax: + 421 2 5443-4227
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.ocanada.sk/

Croatia

Misikova 21
811 06 Bratislava
tel: + 421 2 57 20 20 90, 57 20 20 91
fax: + 421 2 54 43 53 65
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://sk.mvep.hr

Greece

Hlavné námestie 4
811 04 Bratislava
tel: + 421 2 54 43 41 43, 54 43 41 44
fax: + 421 2 54 43 40 64
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.ypex.gov.gr/bratislava/

Cina

Jan?ova 8b
816 02 Bratislava
tel: + 421 2 62 80 42 91
fax: + 421 2 62 80 42 91
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
sk.chineseembassy.org/slo

Cuba

Somolického 1/A
811 05 Bratislava
tel: +421 2 32 66 14 40, 52 49 27 77
fax: + 421 2 52 49 42 00
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.embacuba.sk

Egypt

P.O.Box 322
Holubyho 4
816 03 Bratislava 1
tel: + 421 2 52 96 14 74, 52 96 44 62
fax: + 421 2 52 96 77 91
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.egypt-embassy.sk

European Union

Palisády 29
811 06 Bratislava
tel: +421 2 54 43 17 18
fax: + 421 2 54 43 29 72
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.europa.sk

Finland

Palisády 29
811 06 Bratislava
tel: + 421 2 59 80 51 11
fax: + 421 2 59 80 51 20
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.finlandembassy.sk

France

Hlavne nam. 7
812 83 Bratislava
tel: + 421 2 5934 7111
fax: + 421 2 5934 7199
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.ambafrance-sk.org

Germany

Hviezdoslavovo nam. 10
813 03 Bratislava 1
tel: + 421 2 5920-4400
fax: + 421 2 5443 1480
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.pressburg.diplo.de/

Georgia

Michalská 9
813 01 Bratislava
tel: + 421 2 54 64 64 84, 54 64 64 85
fax: + 421 2 54 64 64 86
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.slovakia.mfa.gov.ge/

Hungary

Nad Lomom 28
811 05 Bratislava
tel: + 421 2 59 20 52 00
fax: + 421 2 54 43 54 84
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.mfa.gov.hu/emb/bratislava

India

Dunajská 4
811 08 Bratislava 1
tel: + 421 2 52 96 29 16 - 8
fax: + 421 2 52 96 29 21
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.indianembassy.sk

Indonesia

Brnianska 31
811 04 Bratislava
tel: + 421 2 54 41 98 86
fax: +421 2 54 41 98 90
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.indonesia.sk

Iraq

Radvanská 15
811 01 Bratislava
tel: + 421 2 54 13 14 66
fax: +421 2 54 13 14 64
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.iraqiembassy.sk

Ireland

Carlton Savoy Building
Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: + 421 2 32 33 87 00
fax: + 421 2 54 43 06 90
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.embassyofireland.sk

Israel

Slávicie údolie 106
811 02 Bratislava
tel: + 421 2 68 29 85 00, 68 29 85 51
fax: + 421 2 68 29 85 55
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
embassies.gov.il/bratislava

Italy

Palisady 49
811 06 Bratislava
tel: 00421 2 5980 0011
fax: + 421 2 5441 3202
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.ambbratislava.esteri.it

Japan

Hlavné námestie 2
813 07 Bratislava
tel: + 421 2 5980-0100
fax: + 421 2 5443 2771
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.sk.emb-japan.go.jp/

Libya

Révova 45
811 02 Bratislava
tel: + 421 2 5441-0324
fax: + 421 2 54 41 07 30-1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Netherlands

Frana Krála 5
811 05 Bratislava
tel: + 421 2 5262 5081
fax: + 421 2 5249 1075
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.holandskoweb.com/

Poland

Hummelova 4
814 91 Bratislava 1
tel: + 421 2 59 49 02 11
fax: + 421 2 54 41 31 84
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.bratyslawa.polemb.net

Romania

Tichá 45/A
811 02 Bratislava 1
tel: + 421 2 20 72 71 47, 20 72 73 47
fax: + 421 2 20 72 75 47
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.bratislava.mae.ro

Russia

Godrova 4
811 06 Bratislava
tel: + 421 2 54 41 58 23,54 41 44 36
fax: + 421 2 54 43 49 10
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.rusemb.sk

Serbia

Búdková 38
811 04 Bratislava
tel: + 421 2 5443 1927-29
fax: + 421 2 5443 1933
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.bratislava.mfa.gov.rs/

Slovenia

Ventúrska 5
813 15 Bratislava 1
tel. + 421 2 57 26 77 00
fax: + 421 2 52 45 00 09
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.bratislava.embassy.si/

Spain

Prepostska 10
811 01 Bratislava 1
tel: + 421 2 5441 5724
fax: + 421 2 5441 5717
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/bratislava/es/Paginas/inicio.aspx/

Holy See

Nekrasovova 17
811 04 Bratislava
tel: + 421 2 54 79 35 28
fax: + 421 2 54 79 35 29
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Switzerland

Michalská 12
811 06 Bratislava 1
tel: + 421 2 5930-1111
fax: +421 2 5930-1100
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.eda.admin.ch/bratislava/

Turkey

Holubyho 11
811 03 Bratislava 1
tel: +421 2 59 49 09 00, 54 41 55 04
fax: +421 2 54 41 31 45
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.bratislava.be.mfa.gov.tr/

Ukraine

Radvanská 35
811 01 Bratislava 1
tel: + 421 2 5920-2810
fax: +421 2 54 41 26 51
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.mfa.gov.ua/slovakia/

United Kingdom

Panska 16
811 01 Bratislava 1
tel. + 421 2 5998 2000
fax: + 421 2 5998 2237
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.gov.uk/government/world/slovakia

United States

P. O. Box 309, 814 99 Bratislava
Hviezdoslavovo nam. 4
811 02 Bratislava 1
tel: + 421 2 54 43 08 61 (non-stop), 54 43 33 38 (non-stop)
fax: + 421 2 54 41 51 48 (non-stop), 59 22 30 26 (non-stop)
slovakia.usembassy.gov

Order of Malta

Kapitulská 9
811 01 Bratislava
tel: +421 2 54 13 12 96
fax: +421 2 54 13 12 96
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.orderofmalta.sk/

Norway

Palisády 29
811 06, Bratislava
tel: + 421 2 59 10 01 00
fax: + 421 2 59 10 01 15
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.norway.sk/

Republic of Korea

Dunajska 4
811 08 Bratislava
tel: +421 2 3307 0711
fax: +421 2 3307 0730/31
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
svk.mofat.go.kr/eng/index.jsp/

Kuwait

Lodná 2
811 02 Bratislava
tel: + 421 2 59 98 08 17
fax: + 421 2 59 98 08 55
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kompletný zoznam ambasád:

Zdroj: www.mzv.sk/en/home/

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie