FARSKÝ KOSTOL SV. EGÍDIA
Bardejov

Táto trojloďová bazilika pochádza zo začiatku 15. storočia Na mieste dnešného kostola stála staršia chrámová výstavba, ktorá je doložená listinou z roku 1247.BardejovNajcennejšou časťou interiéru je kolekcia 11 drevenných krídľových oltárov z rokov 1460 - 1520, ktorá sa zaraďuje medzi najvzácnejšie gotické interiéry v strednej Európe. Umelecký najhodnotnejší je bočný krídľový Oltár Narodenia Pána z rokov 1480-1490. Novogotický skriňový hlavný oltár sv. Egídia pochádza z roku 1878. Interiér chrámu doplňujú oltárne obrazy, kamenná krstiteľnica zo 14. storočia, gotické súsošie (1479-85), monumentálne gotické pastofórium z roku 1465 a iné.

MESTSKÁ RADNICA

BardejovGoticko-renesančná budova mestskej radnice je ojedinelou stavbou na Slovensku a zároveň aj prvou renesančnou stavbou na našom území. Bola postavená v rokoch 1505-1511 pod vedením majstrov Alexandra a Alexia. BardejovTáto dvojpodlažná stavba s vysokými neskorogotickými štítmi a sedlovou strechou sa nachádza v strede námestia. Medzi najcennejšie časti radnice patria architektonické detaily ako napr. portály, vstupný arkier, schodisko, "talianské okná", dekoratívna výzdoba štítov, nástenné maľby a pod. V súčastnosti sa v jej priestoroch nachádzajú cenné umelecko-historické exponáty Šarišského múzea, napr. cenné dokumenty, gotické oltáre, plastiky a iné.

MESTSKÉ OPEVNENIA

BardejovHradobný systém mesta Bardejov patril k jedným z najdokonalejších gotických mestských opevnení u nás. Najstaršia zmienka o jeho vzniku pochádza z roku 1352. Ďalšia zmienka je z roku 1376, keď bol Bardejov povýšený na slobodné kráľovské mesto. Koncom 14. storočia bolo mesto opevnené po celom svojom obvode kamenným hradobným múrom s tromi hlavnými mestskými bránami a vodnou priekopou. BardejovV prvej polovici 16. storočia bolo mestské opevnenie spevnené baštami. K najzachovalejším baštám patria: Archívna, Renesančná, Veľká, Hrubá (najväčšia z nich), Kráľovska, Štvorhranná a Školská bašta. Bardejovský mestský hradobný systém patrí k najzachovalejším mestským ochranným systémom a svojim významom sa zaradilo k europskému fondu kultúrneho dedičstva UNESCO.

MEŠTIANSKÝ DOM GANTZUGHOF

Je to dom č. 13 a stojí na Radničnom námestí. Tento pôvodne gotický dom bol v roku 1566 renesančne prestavaný. Rokoková úprava priečelia pocháza z roku 1778. Dnes slúži ako sídlo Šarišského múzea.

BÝVALÉ HUMANISTICKÉ GYMNÁZIUM

BardejovV tejto budove existovala škola už v stredoveku. Išlo pravdepodobne o farskú školu, ktorej existencia je doložená archívnou správou o učiteľovi z roku 1435. Súčasná budova pochádza z roku 1538, o čom svedčí aj datovanie "ERECTA ANNO 1538", objavené na prvom poschodí južnej fasády domu. V rokoch 1841-79 bola stavba klasicisticky upravená. V súčastnosti v týchto priestoroch sa nachádza hudobná škola, ktorá nesie meno podľa bardejovského hudobného skladateľa Vojtecha Kellera.

KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA A KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV
Bardejov

Bol postavený okolo roku 1380 augustiánmi a v roku 1428 vznikla časť kláštora. Po vyhnaní augustiánov z mesta bol kláštorný komplex poškodený požiarom. V roku 1686 v rámci rekatolizácie kostol a kláštor prevzali františkáni, ktorí znovu zaklenuli kostol a rozšírili kostolné i kláštorné priestory. Vnútorné zariadenie kostola pochádza z druhej polovice 19. storočia.

GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL

Táto elektická stavba s novoromanskými prvkami na fasáde bola postavená pri hradobnej priekope v rokoch 1901-1902. Je zasvätený sv. Pavlovi a Petrovi. Hlavný oltár kostola je z roku 1903 a ikonostas z roku 1914.

EVANJELICKÝ KOSTOL

Kostol v klasicistickom štýle bol postavený v rokoch 1798-1808 v období po vidaní Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. Interiérové vybavenie kostola je neogotické z 2. polovice 19 storočia.

ŽIDOVSKÉ SUBURBIUM

BardejovNachádza sa na Mlynskej ulici č. 6 a 7. a bolo vybudované v 18. storočí. Dominantou je synagóga z 1. polovice 18. storočia. Súbor stavieb židovského suburbia ďalej pozostáva z budov zhromaždenia (Beth hamidras), rituálnych kúpeľov a hospodárskych častí. K areálu patrí aj cintorín s pieskovcovými náhrobníkmi.

KALVÁRIA

Stojí východne od mesta na kopci. Kalvária bola postavená v rokoch 1863-69 a pozostáva z malých kaplniek, ktoré symbolizujú zastavenia Krista počas Krížovej cesty.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie