NITRIANSKÝ HRAD

NitraSídelný hrad veľkomoravských panovníkov z roku 871. Je najvýznamnejšou a najcennejšou pamiatkou mesta. V roku 830 tu bol vysvätený prvý kresťanský kostol na území Slovenska. Hrad si zachoval sídelný funčkný charakter až do naších čias a nezmenil svoj vzhľad získaný v 17. storočí. Skladá sa zo štyroch samostatných častí - z katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a dobre zachovaného vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou.

HRADNÁ KATEDRÁLA

NitraHradná Katedrála sa skladá z troch chrámových priestorov - z kostola sv. Emerána, horného kostola a dolného kostola. Kostol sv. Emerána - je najstaršou časťou katedrály, postavený medzi 11. až 13. storočím. V tomto kostole je uložená historický vzácna torzovitá reliéfna plastika z 13. storočia. V južnom múre sa nachádza relikvia pozostatkov sv. Cyrila, ktoré sa sem dostali z Ríma. Horný kostol - jednoloďový chrám postavený v gotickom slohu na mieste skalnej vyvýšeniny v rokoch 1333-1355. Po roku 1711 bol kostol barokovo prestavaný podľa projektov talianského architekta Domenica Martinelliho.
Nitra Najcennejšími umeleckými pamiatkami horného kostola sú hlavný oltár sv. Spasiteľa s freskovými maľbami rakúskeho maliara Antona Galliarti. Dolný kostol - vchádza sa ním do katedrály a je jej najmladšou časťou, pochádza z rokov 1621-1642. Dominantou oltára Dolného kostola je rozmerný vypuklý plastický reliéf so scénou " Snímanie z kríža " jeho autorom je rakúsky sochár Jan Pernegger. Pod plastikou je menší mramorový reliéf so scénou " Kladenie do hrobu ", ktorý sa pripisuje známemu talianskému sochárovi Donatellovi alebo jeho škole.

BISKUPSKÝ PALÁC

NitraJeho základy pochádzajú zo stredoveku. Posledné barokové úpravy sa uskutočnili v 30. rokoch 18. storočia. Na prízemí paláca sa nachádza biskupský úrad, na prvom poschodí je biskupská rezidencia. Umelecko-remeselné úpravy reprezentačných priestorov biskupskej rezidencie pochádzajú z rokov 1810-1830. Dominantou paláca a katedrály je dvojkupolovitá veža z roku 1642, ktorá bola prestavaná v rokoch 1773-1739.

KLUCHOV PALÁC S ATLANTOM

NitraNa budove tohto paláca upúta pozornosť monumentálna socha Atlanta, ľudovo zvaný Corgoň, ktorý podopiera nárožie poschodia.
Dielo vyhotovil slovenský sochár Vavrinec Dunajský v roku 1820.
Nad vstupným portálom je erb biskupa Klucha, ktorý dal palác postaviť pre kanonikov.ŽUPNÝ DOM

NitraŽupný dom sa nachádza na rozhraní Dolného a Horného mesta. Bol postavený v roku 1823 na základe rozhodnutia župného zhromaždenia.
Do dnešnej secesnej podoby budovu prestavali v rokoch 1903-1908. Od roku 1965 v budove Župného domu sídli Nitrianská štátna galéria s priliehajúcou záhradou.

FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR S KOSTOLOM

NitraTáto jednoloďová úzka stavba pochádza z roku 1630. Hlavný stĺpový oltár kostola pozostáva z veľkorozmerného obrazu apoštolov sv. Petra a Pavla z roku 1935. Steny kostola a bočných kaplniek zdobí seriál 33 drevených reliéfnych vypuklých plastík znázorňujúcich legendárne výjavy zo života zakladateľa rádu. Terajšiu podobu kláštor získal rozšírením a dostavbami v rokoch 1724-1763.

VEĽKÝ SEMINÁR A DIECÉZNA KNIŽNICA

NitraNitraTáto monumentálna budova, postavená v rokoch 1768-1770 je sídlom vysunutej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Diecézna knižnica sa nachádza v severovýchodnom trakte budovy a bola otvorená v roku 1877 za účasti rakúskeho cisára. Knižničný fond tejto knižnice predstavuje najvyššie hodnoty v kategórii knižníc na Slovensku.

MARIÁNSKY STĹP

NitraNazýva sa tiež morový stĺp a dal ho postaviť v roku 1750 biskup Esterházi na pamiatku veľkých morových epidémii.
Spomedzi podobných morových stľpov patrí medzi najcennejšie a najkrajšie na Slovensku.
Nitra
KLÁŠTOR A KOSTOL MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA PAVLANSKÉHO

Je to rozsiahlý komplex budov bývaleho kláštora vincentiek, školských objektov a kostola sv. Vincenta z Paul, ktorý bol postavený v rokoch 1854-1861.
Najcennejšou a dominantnou časťou tohto komplexu je kostol uprostred kláštorných a školských objektov.

KOSTOL SV. MICHALA NA VŔŠKU

Tento barokový kostolík sa nachádza na miernom svahu námestia zvaného Na Vŕšku. Bol postavený v roku 1739 ako pamiatka zažehnania mórovej epidémie.

KLÁŠTOR, KOSTOL A GYMNÁZIUM PIARISTOV

Nitra Základný kameň stavby bol položený dňa 9. júna 1701 členmi rehole piaristov. Výstaba celého komplexu bola sprevádzaná rôznymi ťažkostiami, vojnami či požiarmi.
V roku 1716 keď už bol kostol takmer dokončený, bol zničený veľkým požiarom. Namiesto neho potom v rokoch 1742-1748 postavili nový, monumentálny dvojvežový chrám.


Nitra
KOSTOL MATKY BOŽEJ NA KALVÁRII
Táto významná staviteľská a kultúrna pamiatka pochádza z roku 1678. Už od 18. storočia je tento chrám známym pútnickým miestom a táto tradícia sa zachovala až dodnes.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie