BARDEJOVSKÉ KÚPELE - SKANZEN

Skanzen Bardejovské kúpele - drevený kostol zo Zboja Drevený kostol východného obradu z obce ZBOJ bol prevezený do tejto expozície v roku 1967. Kostol pochádza z roku 1706. Skladá sa z lode, svätyne, babinca a chóru, ukončený je ihlanovitými strechami. Pozoruhodnou časťou interiéru je rokokový ikonostas z roku 1766 (najzachovalejší ikonostas z 18. storočia na Slovensku - nachádza sa v expozícií Ikony v Šarišskom múzeu v Bardejove) a obojstranne maľovaný drevený dvojramenný kríž s korpusom.

Skanzen Bardejovské kúpele - drevený kostol z MikulašovejKostol východného obradu z obce MIKULÁŠOVA bol postavený v roku 1730 a je zasvätený Mikulášovi biskupovi. Táto trojdielná zrubová stavba sa nachádza tiež v Skanzene Bardejovských kúpeľov od roku 1931. Z bezpečnostných dôvodov boli ikony umiestnené do Šarišského múzea.

FRIČKA

 Frička - drevený kostol20 km severozápadne od Bardejova sa nachádza - drevený pravoslávny Kostol Michala Archanjela, postavený v 18. storočí. Je zrubový, trojpriestorový, obitý doskovaním a šindľami so štvorcovou loďou a svätyňou, ktoré sú ukončené spoločnou sedlovou strechou s dvomi vežičkami. Interiér kostola pochádza prevažne z 19. a 20. storočia . Hlavný oltár je z roku 1746 a dnešný ikonostas z 19. storočia. Jeden z troch zvonov dreveného kostolíka pochádza z roku 1697.

HERVATOV

Hervatov - drevený kostol10 km od Bardejova v obci Hervatov sa nachádza - rímsko-katolícky Kostol sv. Františka Assiského, ktorý bol postavený v 2. polovici 15. storočia v gotickom štýle. Je to najstarší drevený kostolík na Slovensku. Bol zhotovený z červeného smreka a pokrytý šindľami. Pozostáva z polygonálnej svätyne, z lode, zo sakristie a z veže.

Hervatov - drevený kostolSteny lode sú vyzdobené maľbami Andrea Hafčíka z roku 1665 a sú komentované latinskými citátmi. Sú to výjavy: Adam a Eva v raji, súboj sv. Juraja s drakom atď. V kostole sa ďalej nachádzajú gotické oltárne tabule z rokoch 1460 - 1470, obraz Posledná večera z roku 1653, drevorezba Kristus na kríži z roku 1710 a sv. Juraj z roku 1741, rokokový bohostánok, rokokové svietníky, kalich z roku 1739, figurálny Betlehém z 19. storočia a zvon z roku 1753.

KRIVÉ

Krivé - drevený kostol15 km západne od Bardejova sa nachádza - drevený greckokatolícky Kostolík sv. Lukáša evanjelistu z roku 1826. Je to zrubový, trojpriestorový kostolík postavený na kamennej podmúrovke, obitý doskovaním. Bol radikálne prestavaný v 20. storočí. Touto prestavbou zanikla jeho typická trojvežovosť, ktorá je výrazným charakterictickým znakom v tomto regióne.

Krivé - drevený kostolK najvýznamnejším pamiatkam interiéru patrí zachovalá maľovaná výzdoba (červená) na rámovani stropu v lodi a trojradový ikonostas z 18. storočia. Z rozobratého ikonostasu zo 17. storočia sa zachovali ikony na dreve - ikona sv. Michala archanjela, ikona Kristovho krstu v Jordáne, Spasiteľa s nebeskými silami atď. Vzácny je aj renesančný kríž zo 17. storočia.

LUKOV

Lukov - drevený kostol20 km západne od Bardejova bol postavený v rokoch 1708-1709 drevený pravoslávny Kostol sv. Kozmu a Damiána v barokovo-gotickom štýle. Je to tiež zrubový, trojpriestorový kostol na kamennej podmúrovke, obitý šindľami a postavený vo svahu. Ikonostas pochádza z dvoch časových etáp: spodné ikony sú z roku 1736 a horná časť z druhej polovice 18. storočia. Medzi najvzácnejšie obrazy patrí Posledný súd z konca 16. storočia, Deesis (1680), Bohorodička Hodegetria (1654).

KOŽANY

Kožany - drevený kostol13 km juhovýchodne od Bardejova sa nachádza - drevený greckokatolícky Stretnutia Pána so Simeonom , ktorý bol postavený v roku 1698 ako zrubový, trojpriestorový chrám na kamennej podmúrovke obitý doskovaním a šindľami so štvorcovou loďou, svätyňou a s vežou pre zvony. Strecha kostola je trojitá, stupňovite členená a ukončená kuželmi a krížom. Jeho interiér je zdobený maľbami z rokov 1793-1797 s výjavmi z Nového zákona. Ďalšími zaujmavými pamiatkami sú - ikonostas zo začiatku 18. storočí, ikona na plátne Posledný súd z 18. storočí, atď. Zvon kostola pochádza z roku 1406 a je jedným z najstarších gotických zvonov na východnom Slovensku.

TROČANY

Tročany - drevený kostol 15 km južne od Bardejova bol postavený v roku 1739 v strede dediny na mieste staršieho objektu - greckokatolícky drevený Kostolík sv. Lukáša Evanjelistu. Táto trojpriestorová zrubová konštrukcia na nízkej kamennej podmúrovke je pokrytá drevenými šindľami. V interiéri kostola sa nachádzajú vzácne pamiatky zo 17. a 18. storočia, ako napríklad súbor ikón na plátne zo 17. storočia, ikony maľované na dreve (sv. Lukáš z roku 1638, Ukrižovanie z r. 1634, sv. Michal zo 17. storočia, atď.) a drevený polychrómový svietnik z 18. storočia.

JEDLINKA

Jedlinka - drevený kostol16 km severovýchodne od Bardejova v obci Jedlinka sa nachádza - drevený pravoslávny Kostol Ochrany Presvatej Bohorodičky z roku 1763. Trojpriestorová sakrálna zrubová stavba dreveného chrámu so štvorcovou svätyňou, loďou, vežou a malou predsienkou je pokrytá drevenými šindľami.

Jedlinka - drevený kostolMedzi najvýznamnejšie pamiatky interiéru kostola patrí - hlavný oltár vo svätyni zo začiatku 19. storočia, najvzácnejší a najkompletnejší rokokový ikonostas na Slovensku z 18. storočia, ikony Posledná večera a Pokrov Matky Božej vo svätyni, ikony sv. Mikuláša, Hodegetria, vzácne drevené barokové svietníky. Zachovali sa tu aj vzácne tlačené i ručne písané bohoslužobné knihy v koženej väzbe zo 17. storočia.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie