Jasovská jaskyňa

Prevádzka: 1.4 - 31.10
Zatvorené: lunedì
Doba prehliadky: 45 min.

Jasovská jaskyňaJasovská jaskyňa sa nachádza na okraji obce Jasov v juhozápadnej časti Košickej kotliny. Vchod do jaskyne je v nadm. výške 257 m. Podzemné priestory jaskyne dosahujú dĺžku 2122 m a vertikálne rozpätie je 55 m. V Jasovskej jaskyni je 314 schodov a pri prehliadke ich návštevník prekoná až 360. Teplota vzduchu je 8,5 - 9,5°C a relatívna vlhkosť 90 - 98%, čo sú ideálne podmienky na speleoterapiu.

Jaskyňa bola vytvorená podzemným tokom rieky Bodva a pozostáva z dómovitých a sieňovitých priestorov i oválných riečne modelovaných chodieb. Najväčším priestorom v tejto jaskyni je tzv. Veľký dóm, medzi ďalšie zaujímavé časti patrí Bludisko, Dóm netopierov, Medvedia sieň,Husitská sieň, Kováčska vyhňa, Klenotnica, Tigria a Hlinená chodba. V jaskyni sú zastúpené všetky kvapľové výzdoby, biele, hnedé, sivé stalagmity, stalagnáty, vodopády atď.

Jasovská jaskyňa bola osídlena už v mladšej dobe kamennej, bronzovej a železnej, čo dokazujú mnohé archeologické nálezy. Poznali ju a využívali aj Rímania, Slovania i ľudia v stredoveku. Jasovská jaskyňa bola objavená a verejnosti sprístupnená v roku 1846 miestnými mnísmi premonštránskeho rádu ako prvá jaskyňa na Slovensku. Vtom čase bolo možné prejsť podzemné priestrory v dĺžke asi 250 m s fakľami.

Jasovská jaskyňaPo sérii prieskumov v rokoch 1923-25, boli objavené nové priestory s veľmi cennými a historickými nálezmi. Na niektorých suchých stenách sú zachované nápisy a historické údaje ako napr. nápis z roku 1452 v Husitskej sieni, ktorý zaznamenáva víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa. Novoobjavené priestory boli sprístupnené aj so zabudovaným elektrickým osvetlením v roku 1926.

Jasovská jaskyňa Jasovská jaskyňa Jasovská jaskyňa Jasovská jaskyňa

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie