Drevený kostol - Svätý Kríž Drevený artikulárny evanjelický kostol vo Svätom Kríži patrí medzi najväčšie drevené stavby v strednej Európe. Dejiny tohto kostola nám odkrývaju aj dejiny evanjelickej cirkvi v regióne Liptov. Začiatkom 16. storočia sa myšlienky reformácie rýchlo šíria a protestantizmus tu dosahuje vrchol v r. 1610. V 2. polovici 17. storočia v Rakúsko-Uhorsku zosilnel absolutistický režim, čo malo za následok potláčanie evanjelického protestanizmu.

Proti tomuto krutému útlaku sa v roku 1678 začalo kurucké povstanie proti cisárovi. Úspechy povstalcov, ako aj strach pred Turkami donútili panovníka Leopolda I. k ústupkom. V roku 1681 zvolal do Šoprone snem, ktorý uzákonil 82 článkov – artikulov. Podľa 26. článku sa povolilo protestantom v Uhorsku stavať kostoly. Kostoly museli stáť na okraji obci. Na ich stavbu sa nesmel použiť kameň ani železo iba drevo. Nesmeli mat veže, zvony a vchody museli byť odvrátené od obce.

Kostol bol pôvodne postavený v Palúdzi v roku 1693. O prestavbu do dnešnej podoby sa v roku 1774 postaral tesársky majster Jozef Lang a aj napriek tomu, že nevedel čítať a písať bola stavba dokončená ešte v tom istom roku. V súvislosti s výstavbou vodného diela v rokoch 19741982 bol rozobratý a zreštaurovaný a v pôvodnej podobe znovu postavený v katastri obce Svätý Kríž.

Drevený kostol - Svätý KrížPôdorys kostola s dĺžkou 43 m má podobu kríža a dovnútra vojde takmer šesťtisíc návštevníkov. Kostol má 12 dverí a 72 okien a vnútorná výzdoba očarí každého svojím barokovým zariadením. V interiéri sa nachádza pozoruhodný drevený barokový oltár z roku 1693 a zaujímavá je aj kazateľnica. Oltár aj kazateľnicu zhotovil rezbár J. Lerch z Kežmarku. Orgán zhotovil J. Podmanický z Banskej Štiavnice v roku 1760. Luster pochádzajúci z roku 1780 je zhotovený z benátskeho skla.

S kostolom tvorí harmonický celok samostatne stojaca drevená veža slúžiaca ako zvonica, ktorá bola pristavená neskôr v roku 1781, po vydaní Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. Je vysoká 19 metrov. Terajšie zvony sú z rokov 1921 až 1922 a volajú sa Viera, Nádej, Láska.

Artikulárny kostol bol dňa 23.3. 1963 vyhlasený za kultúrnu pamiatku.

Drevený kostol - Svätý Kríž Drevený kostol - Svätý Kríž Drevený kostol - Svätý Kríž Drevený kostol - Svätý Kríž

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie