Múzeum mesta Trenčín
Mierové nám. 46
Prírodovedecká expozícia
www.muzeumtn.sk

Trenčianský hrad
www.muzeumtn.sk

Galéria M. A. Bazovského
Palackého 27
Výstava moderného maliarstva a sochárstva, expozícia M. A. Bazovského
www.gmab.sk

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie