NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA

LevocaNámestie si zachovalo svoj stredoveký tvar obdĺžnika o stranách v pomere 3:1, ktoré patrí k najväčším námestiam tohto typu v Európe. Na námestí sa nachádza vyše 60 renesančných meštianských domov, pochádzajúcich zo 14.–15. storočia a svedčia o bohatstve mesta v stredoveku.


CHRÁM SV. JAKUBA

LevocaJe národnou kultúrnou pamiatkou. Tento trojloďový gotický kostol bolpostavený v prvej polovici 14. storočia. Roku 1392 bola k nemu pristavená kaplnka sv. Juraja a neskôr aj severný i južný bohato zdobený vchod. Pôvodná veža kostola bola viackrát zničená požiarmi a tak v 18. storočí bola miestnými obyvateľmi postavená nová veža.
LevocaV interiéri chrámu sa nachádza 11 gotických a renesančných oltárov. Najcennejším z nich je hlavný oltár, ktorý je najvyšším gotickým oltárom na svete, s výškou 18,62 m. Oltár bol vyrobený z lipového dreva v rokoch 1507–1517 v dielni Majstra Pavla z Levoče. K ďalším významným pamiatkám chrámu patrí oltár Jánov z roku 1520, oltár sv. Petra a Pavla z roku 1500, oltár Panny Márie snežnej, oltár Vir dolorum z roku asi 1480 atď. Vzácnym umeleckým dielom sú aj nástenné maľby, najstaršia z nich pochádza z polovice 14. storočia, ale aj výrobky umeleckého remesla, ako napr. renesančná kazateľnica z roku 1626, drevené senátorske lavice z 15.-16. stor., bronzová krstiteľnica z roku 1400 a bohato zdobený orgán, ktorý patril dlho k najväčším v Uhorsku.

RADNICA

LevocaPôvodná gotická radnica bola úplne zničená v rokoch 1550, 1561 a 1599. Nová radnica bola postavená v roku 1615 s arkádami na prízemi i na poschodí. Budova radnice bola spojená s renesančnou vežou, ktorá bola vybudovaná v období 1656-1661 a slúžila ako zvonica.
LevocaPosledné úpravy radnice sa uskutočnili v rokoch 1893-95 a na streche boli dostavané tzv. mansardy v štýle talianskej renesancie. V budove radnice na poschodí sa dnes nachádzajú expozície Spišského múzea a zasadacia sieň, ktorá slúži mestu na reprezentačné účely.

KLIETKA HANBY

LevocaPochádza približne zo 16. storočia a slúžila na pranierovanie žien. Pôvodne stála na mieste dnešného evanjelického kostola, neskôr bola majetkom rodiny Probstnerovcov, ktorí je darovali v roku 1933 mestu a odvtedy stojí pred radnicou.

EVANJELICKÝ KOSTOL

LevocaPochádza z obdobia 1825-1837 a bol postavený v tvare gréckeho kríža s obrovskou kopulou v klasicistickom štýle v južnej časti námestia. V interiéri kostola sa nachádza vzácny drevený kríž, orgán, veľký oltárny obraz od maliara Jozefa Czauczika, archív a hodnotná knižnica.

OBCHODNÝ DOM

Pôvodne sa skladal z dvoch samostatných budov, ktoré boli v rokoch 1587-1588 spojené do jedného celku. Nachádzala sa tu mestská škola, ale aj mestská zbrojnica. Jeho severná časť slúžila obchodným účelom. Po prestavbe v rokoch 1858-1862 slúžila ako gymnázium, kasíno, reštaurácia a dnes slúži administratívnym účelom.

THURZOV DOM

LevocaJe to dom č. 7 na námestí a odlišuje sa od ostatných meštianských domov svojou zachovalou renesančnou atikou. Na fasáde ma bohatú sgrafitovú výzdoby z roku 1903–1904. Dom vznikol spojením dvoch pôvodných budov z 15. storočia. Do roku 1532 patril významnej levočskej rodine Thurzovcov, po ktorej bol aj pomenovaný. Dnes je Thurzov dom sídlom Štátneho oblastného archívu.

DOM MAJSTRA PAVLA

LevocaNachádza sa na východnej strane námestia pod č. 20. V tomto dome žil a tvoril rezbár Majster Pavol z Levoče, autor hlavného oltára z chrámu sv. Jakuba, ale aj iných významných diel. Vzhľad domu sa zachoval od 15. a 16. storočia až dodnes. V súčastnosti sa v jeho interiéroch nachádza múzeum Majstra Pavla.

MÁRIÁSSYHO DOM

LevocaDom č. 43 stojací na západnej časti námestia s nádherným kamenným portálom z roku 1530 pochádza z 15. storočia. Veľmi zaujímavý je aj jeho renesančný dvor s arkádami, ktorý je typický pre mesto Levoča.

KRUPEKOV DOM

LevocaDom č. 44 na námestí neunikne pozornosti pre svoju bohato zdobenú fasádu maľbami a kvádrovaním zo 16. storočia. Dom patril významnému krakovskému kupcovi Šebastianovi Krupekovi.

SPILLENBERGOV DOM

Dom č. 45 patril v 16.–17. storočí známej lekárnickej rodine. Na čelnej fasáde má bohatú renesančnú výzdobu a zaujímavá je aj ručne kovaná vstupná brána.

VEĽKÝ ŽUPNÝ DOM

LevocaNachádza sa na námesti pod č. 59 a bol postavený v klasicistickom slohu v rokoch 1806 až 1826 pre účely Spišskej župy.

MALÝ ŽUPNÝ DOM

LevocaFasáda domu č. 60 má sgrafitovú výzdobu a medzi oknami je znázornený erb Spišskej župy. Po postavení Veľkého župného domu v ňom zostali len menšie župné úrady a väznica. Dnes sa tu nachádza župný archív.

STARÝ KOSTOL MINORITOV

LevocaZvaný tiež gymnaziálny kostol, pochádza z prvej polovice 14. storočia. Kostol patrí k jedným z najväčších kostolov na Slovensku a je zároveň ukážkou gotického stavebného umenia na našom území. V jeho interiéri zaujme mohutný hlavný oltár s gotickou sochou Madony z 15. storočia a s barokovými sochami uhorských kráľov a jezuitských svätcov. Na stenách kostola sa nachádzajú cenné maľby z prvej polovice 14. storočia.

FORTIFIKAČNÝ SYSTÉM

LevocaPrvé mestské hradby obkolesovali celé historické jadro už v 13. storočí v dĺžke asi 2,5 km. Súčasťou hradieb boli 3 brány, z ktorých sa zachovali len dve: Vyšná, dnes Košická a Menhardská brána. Hradby boli opevnené 13 - 16 baštami a vežami, z ktorých sa dodnes zachovalo len päť.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie