Silická ľadnica Silická ľadnica je jaskynná priepasť na Silickej planine v Slovenskom krase v blízkosti obce Silica, 22 km od Rožňavy. Vznikla prepadnutím stropu staršieho podzemného dómu asi pred 2000 rokmi.

Vstup do priepasti je v nadmorskej výške 503 m. Dolné, prevažne horizontálne časti, vytvoril podzemný tok Čierneho potoka. Jaskyňa je dlhá 1100 m a hlboká 110 m. Silická ľadnica Pred zaľadnením bola jaskyňa viackrát osídlená. Archeologické nálezy sa datujú do neolitu, doby bronzovej a laténskej.

Priepasť je voľne prístupná vyznačeným turistickým chodníkom z parkoviska pred obcou Silica.

Národná prírodná pamiatka je tiež od roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie