Mariánska Hora

Mariánska Hora Je najstarším a najvýznamnejším pútnickým miestom na Slovensku. V roku 1995 navštívil toto miesto aj Pápež Ján Pavol II. Na stŕmom kopci sa nachádza neogotický Kostol Panny Márie, ktorý bol v roku 1984 povýšený na malú baziliku.

Markušovce

Kaštieľ Markusovce Nad obcou Markušovce dominuje ranogotický Kostol sv. Michala z 13. storočia a vedľa neho sa zachovali časti hradu, ktorý je v súčastnosti neprístupný verejnosti. V obci sa nachádza pôvodne renesančný Kaštieľ z roku 1643, ktorý dal postaviť František Máriássy. V rokoch 1773-75 bol prebudovaný v rokokovom štýle a v jeho interiéroch sa nachádza expozícia historického nábytku. Okolo kaštieľa sa rozprestiera francúzsky park s rokokovým letohrádkom Dardanely, ktorý bol postavený v roku 1775-78. Dnes je v jeho priestoroch umiestnená expozícia klávesových hudobných nástrojov a konajú sa v ňom aj koncerty vážnej hudby.

Otvorené: Máj - Október, ut/ne: 9.00 - 17.00
November - Apríl/ ut/pia,ne: 8.00 - 16.00

Kaštieľ Markusovce Letohrádok Dardanely Kaštieľ Markusovce

Dravce

Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v listinách z roku 1263, kde sa spomína ako obec kráľovských chovateľov sokolov. V obci sa nachádza vzácny kamenný gotický most z 15. storočia a Kostol antonitov, pravdepodobne z 13. storočia, ktorý tvorí dominantu obce. V jeho interiéri sú umiestnené veľmi cenné nástenné maľby zo 14. storočia.

Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1263 a jej názov bol odvodený od trhov, ktoré sa tu konali vo štvrtok. V obci sa nachádza jednoloďový gotický Kostol sv. Ladislava z roku 1404 s románsko-gotickou vežou a Kaplnka Zápoľských, ktorá bola pristavená ku kostolu v roku 1473. Táto kaplnka patrí k vrcholným dielam gotickej architektúry na Slovensku.

Spišský Hrhov

Spišský Hrhov Prvá zmienka o obci je z roku 1278. Nachádza sa tu klenutý kamenný most z prvej polovice 19. storočia, ďalej rímskokatolícky Kostol sv. Šimona a Júdu, ktorý bol postavený v 15. storoči v gotickom slohu. Veža kostola bola renesančne obnovená v roku 1708 a ukončená štítkovou atikou. V obci sa nachádza aj neskorobarokový kaštieľ, postavený v rokoch 1893 až 1895 s veľmi pôsobivou fasádou a elegantným schodiskom pred vstupom do kaštieľa.

Kežmarok

Kežmarok Územie mesta bolo osídlené už v dobe kamennej, o čom svedčia archeologické nálezy. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1269, keď kráľ Belo IV. udelil mestu mestské práva a neskôr sa stalo slobodným kráľovským mestom. Centrum mesta bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Dôležitými pamiatkami v meste sú:

Kežmarok - Drevený ev. a.v. artikulárny kostol Drevený ev. a.v. artikulárny kostol - postavený v roku 1717 bez použitia kovových klincov, do podoby rovnoramenného gréckeho kríža v barokovom slohu.
Radnica - táto pôvodne gotická stavba bola prestavaná po požiari najskôr do renesančného a neskôr do klasicistického štýlu.
Bazilika sv. Kríža - postavená v polovici 13. storočia a v rokoch 1444 až 1498 dostala gotickú podobu. V jej interiéri sa nachádzajú sochy od majstrov z okruhu Majstra Pavla z Levoče. V roku 1998 bol kostol sv. Kríža povýšený na menšiu baziliku.
Nový evanjelický kostol - pochádza z roku 1872-94 a bol postavený v elektickom slohu s byzantskými, románskymi, renesančnými a maurskými prvkami. V interiéri kostola sa nachádza mauzoleum Imricha Thökölyho.

Kežmarský hrad Kežmarský hrad - bol postavený po roku 1462, v rokoch 1657-58 tu postavili kaplnku a neskôr koniareň. Kežmarský hrad bol v období roku 1679 majetkom rodiny Tökölyovcov, ktorí ho prebudovali na prepychové sídlo. V roku 1702 hrad odkúpilo mesto.
Mestské opevnenia - pochádzajú z polovice 14. storočia a pozostávali z dvoch múrov, medzi ktorými bola vybudovaná vodná priekopa.

Národný park Slovenský raj

Národný park Slovenský raj - Prielom Hornádu Územie Národného parku Slovenský raj je bohaté na prírodné krásy. Rozprestiera sa na rozlohe takmer 20 tisíc ha a je tvorené vápencami a dolomitmi.
V Slovenskom raji sa nachádzajú úzke kaňóny, vodopády, nádherné jaskyne a rokliny, ktoré sú sprístupnené chodníkmi a železnými i drevenými rebríkmi.

Národný park Slovenský raj - Tomášovský výhľad Rieka Hornád tu vytvorila počas tisícročí kaňón zvaný Prielom Hornádu, dlhý 7 km, ktorý je splavovateľný na člnoch. Najznámejšou jaskyňou Národného parku Slovenský raj je známa Dobšinská ľadová jaskyňa zapísaná do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Známe sú tu aj skalné útvary ako napr. Ihla či Tomášovský výhľad, ktorý poskytuje nádherný pohľad do hlbokého kaňóna. Okrem prírodných krás je Slovenský raj bohatý na flóru a faunu.

Národný park Slovenský raj

Národný park Slovenský raj

Národný park Slovenský raj

Národný park Slovenský raj

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie