POTOKY

Drevený chrám svätej Paraskievy pochádza z roku 1773. Nad vežou sú barokové cibuľky pokryté šindľom a ukončené dekoratívnym krížom. Vedľa chrámu sa nachádza neskoršie postavená zvonica stĺpovej konštrukcie, v ktorej je zvon z roku 1839. Dominantou chrámu je ikonostas z roku 1773, drevená trojradová architektúra, uprostred s cárskymi dverami, zdobená bohatou drevorezbou.


ĽADOMÍROVÁ

Ľadomírová - drevený kostolDrevený chrám východného obradu Archanjela Michala z roku 1742 bol postavený bez použitia klincov. V interiéri kostola, na západnej strane lode sa nachádza malý chór s dreveným parapetom. Ikonostas a oltár pochádza z 18. storočia.

Areál tohto chrámu je obklopený zrubovou ohradou a zaujímavou vstupnou bránou.SKANZEN - SVIDNÍK

Skanzen Svidník - drevený kostol z Novej PoliankyDrevená sakrálna stavba z roku 1766, pôvodne zasvätená sv. Paraskieve bola v roku 1986 premiestnená do múzea v prírode vo Svidníku z obce NOVÁ POLIANKA. Skanzen Svidník - drevený kostol z Novej PoliankySteny pôvodného interiéru kostola boli dekorované nástennými maľbami. Ikonostas nie je pôvodný, pochádza z polovice 18. storočia a po rekonštrukcii kostola bol doň dodatočne umiestnený.

ŠEMETKOVCE

Drevený, zrubový a trojpriestorový chrám Archanjela Michala pochádza z roku 1752. Nad jeho svätyňou a loďou sú dvojstupňovité kupoly zakončené kúžeľovitými vežičkami s krížmi. Areál objektu je obklopený drevenou ohradou so šindľovou strieškou. Ikonostas a oltár chrámu pochádza z 18. storočia.

MIROĽA

Drevený chrám východného obradu Panny Márie z roku 1770 stojí na východnom svahu obce, v ktorej je dominantnou stavbou. Je to zrubová, trojpriestorová stavba s vežami zakončenými makovičkami a krížmi. Strecha kostola i veža je pokrytá šindľom. Vnútorná výzdoba a ikonostas pochádza z 18. storočia.

KRAJNÉ ČIERNO

Krajné Čierno - drevený kostolDrevený chrám sv. Bazila Veľkého bol postavený v 18. storočí. Táto drojdielná zrubová stavba má zvonku ošindľované steny. Veža i kupoly sú zakončené kužeľovitými vežičkami s krížmi. Barokový ikonostas pochádza z 18. storočia a niektoré obrazy (ako napr. ikona archanjela Michala, sv. Mikuláša a pod.) sú zo 17. storočia.

BODRUŽAL

Bodružal - drevený kostolDrevený chrám východného obradu sv. Mikuláša bol postavený v roku 1658. Táto trojdielná zrubová stavba sa nachádza na južnom svahu obce. Jeho stupňovité kupoly sú zakončené makovičkami s krížmi. Areál chrámu obklopuje zrubová ohrada so šindľovou strieškou. Vnútorná výzdoba je baroková, bielo - zlato maľovaná. Zachovali sa tu zvyšky nástenných malieb z polovice 18. storočia a ikonostas s ikonami z konca 18. storočia.

PRÍKRA

Príkra - drevený kostol Príkra - drevený kostol Drevený chrám východného obradu Archanjela Michala bol postavený v roku 1777 na severnom svahu dediny.

Veža i kupoly sú zakončené malými cibuľkami a kovanými krížmi. Ikonostas pochádza z pol. 18. storočia a niektoré z ikon (sv. Michal, Mandylion, sv. Mikuláš) sú zo 17. storočia. Súčasťou interiéru sú aj štyri rokokové svietníky z 2 polovice 18. storočia.


DOBROSLAVA

Drevený chrám sv. Paraskievy bol postavený v roku 1705 a opravovaný v roku 1880. V roku 1932 boli k nemu pristavené dve bočné kaplnky, čím sa zmenil pôdorys stavby na päťdielny. Interiér je barokový z 18. storočia. Ikonostas a oltár s ikonami pochádzajú z polovice 18. storočia.

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie