Spišské Podhradie Spišské Podhradie vzniklo v 11. storočí, no významné postavenie nadobudlo až po osídlení Nemcami v 12. storočí. Jeho história úzko súvisí so Spišským hradom. Spišské Podhradie bolo svojím charakterom remeselné a poľnohospodárské mestečko.

Dôležité pamiatky mesta:
Spišské Podhradie - Kostol Narodenia Panny MárieKostol Narodenia Panny Márie - pôvodne gotický kostol pochádzajúci z 13. storočia. Prešiel mnohými prestavbami, ktoré dali v roku 1829 kostolu dnešnú klasicistickú podobu. Z pôvodnej stavby sa zachovala len veža a vstupný portál. V interiéri kostola sa nachádza vzácna gotická bronzová krstiteľnica z roku 1390.
Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov Mestský špitál kláštor milosrdných bratov, ktorý bol postavený okolo roku 1327 a slúžil ako mestský špitál, ktorý spravovali augustiáni. V 17. storočí sa dostal pod správu rehole milosrdných bratov, ktorí tu založili riadnú nemocnicu na Spiši. Jej súčasťou je aj kostol sv. Jána z Boha. Kláštor i kostol prešli v prvej polovici 18. storočia barokovou úpravou.
Evanjelický kostol - bol postavený v rokoch 1799-1808. V jeho interiéri sa nachádza oltárny obraz Kristus na Olivovej hore, umiestnený v strede hlavného oltára, ktorý pochádza z obdobia stavby kostola.
Židovská synagóga - z roku 1875, bola zrekonštruovaná po požiari a patrí k jedným z mála zachovalých synagóg na Slovensku.
Radnica - pocháza z roku 1546 a Mariánsky stĺp - bol postavený v barokovom štýle v roku 1726 a nachádza sa v strede námestia.

Spišské Podhradie

Spišské Podhradie

Spišské Podhradie

Rezervovať ubytovanie

Limba.com - Ubytovanie

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie