8 - 10 Júl 2016

Folklórne slávnosti pod Poľanou

51. ročník – Medzinárodný sviatok folklóru a tradičnej ľudovej kultúry, to sú Folklórne slávnosti pod Poľanou. Od svojho vzniku v roku 1966 sa konajú pravidelne každoročne
druhý júlový víkend v Detve, v srdci Slovenska, centre jedného z najživších a najsvojráznejších folklórnych regiónov. Detva v tieto dni naplno ožije hudbou, spevom, sviatočnou atmosférou a privíta približne 1500 účinkujúcich. Na scéne detvianskeho amfiteátra, ktorá patrí medzi najpôsobivejšie scény v prírode, odznie približne desať scénických programov. Ich základom je najmä tradičná ľudová kultúra stredného Slovenska, jej hudobno-spevné, tanečné prejavy a zvykoslovie. Rok čo rok sa v rámci programu Krajanská nedeľa prezentujú aj folklórne súbory a skupiny Slovákov žijúcich v zahraničí.

Návštevníci si môžu vybrať aj z množstva sprievodných podujatí, akými sú programy v kostole, ukážky zo salaša, škola tanca, škola hry na fujaru, jarmok tradičných ľudových remesiel, rezbársky dvor, národopisné výstavy, výstavy výtvarných umelcov, fotografov a iné.

K najzaujímavejším počinom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktorý nemá na Slovensku obdobu, patrí cyklus podujatí orientovaný na oživenie výroby ľudových hudobných nástrojov INSTRUMENTUM EXCCELLENS. Zvláštna pozornosť je venovaná fujare – klenotu UNESCO


Viac info:http://www.fspdetva.sk/

Slovensko na fotkách

Stiahnuť brožúrky

Promo videá

Rezervovať ubytovanie